Do mieszkańców należy decyzja jak będą nazywały się dwa parki w Bychawie. Do 6 maja 2022 r. można głosować na zaproponowane nazwy

Zgodnie z trwającą procedurą nadania nazw parkom położonym na terenie miasta mieszkańcy Bychawy mogli wypowiedzieć się w sprawie dotyczącej proponowanych nazw jak również zgłosić swoje propozycje.

Rozpoczynamy kolejny etap jakim jest głosowanie na zaproponowane nazwy.

Wśród zgłoszeń znalazły się następujące nazwy:

a) dla parku położonego między ulicami 11 Listopada, Lubelską i Rynek

 • Park im. podporucznika Stanisława Maciąga;
 • Park w Rynku;
 • Park Rynek;
 • Park przy Rynku.

b) dla parku położonego przy ulicach 11 Listopada i Ks. Dominika Maja

 • Park im. kapitana Ludwika Witolda Paszkiewicza, pilota Dywizjonu 303;
 • Park im. Ks. Dominika Maja;
 • Park im. Doktora Jana Michalskiego;
 • Park u Źródeł;
 • Park Źródełko;
 • Park przy Źródełku.

Głosowanie trwa do 6 maja 2022 r.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w głosowaniu.

Zasady głosowania:

 1. Głosować mogą mieszkańcy miasta Bychawa stale zamieszkali na terenie miasta, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji tj. 15.04.2022 r. ukończyli 16 lat.
 2. Głos można oddać za pomocą karty do głosowania, określonej według wzoru w załączniku nr 42/OW/2022 Zarządzenia Burmistrza z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazw parkom położonym na terenie miasta Bychawa.
 3. Głosowanie odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania lub poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Gminy Bychawa: www.bychawa.pl za pomocą profilu zaufanego e-PUAP (instrukcja przesłania głosu stanowi załącznik do niniejszej informacji).
 4. Mieszkaniec może głosować tylko jeden raz oddając swój głos na jednej karcie do głosowania i tylko na jedną propozycję do każdego z parków.
 5. Głos oddany po terminie jest nieważny.
 6. Na końcowy wynik głosowania składają się jedynie głosy ważne.
 7. Na podstawie wyników głosowania sporządza się sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, które zostanie podane do publicznej wiadomości.

Załączniki: