Dofinansowane z KRUS ferie zimowe w górach, organizowane dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia

image_pdfimage_print

FERIE ZIMOWE !!

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na ferie zimowe w 2020 r. W ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Kosz jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus + KOSZT TRANSPORTU

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo.
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
  3. Podpisane oświadczenie o RODO

Miejsce wypoczynku:

Sądelska 90A, 34-531 Murzasichle

Termin:

1) 13.01.2020-22.01.2020

DANE KOORDYNATORA :

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16 e-mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

załączniki: