15 listopada dniem opłat

image_pdfimage_print

15 listopada 2013 r. upływa termin wpłaty nie tylko podatku rolnego i od nieruchomości, ale również opłaty śmieciowej.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Bychawa zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia każdego drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego (15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia, 15 listopada) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub na rachunek bankowy Gminy Bychawa w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.