Ferie zimowe w górach dla dzieci rolników

Warunki uczestnictwa:

  1. wiek uczestnika 10– 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2002 – 2008);
  2. Wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna uczestnika;
  3. Wypełnione oświadczenie do przetwarzania danych osobowych;
  4. Potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS w przypadku dzieci rolników (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)
  5. W przypadku innego nazwiska rodzica i dziecka – opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzic o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.
  6. Uczestnicy muszą posiadać w trakcie kolonii aktualną legitymację szkolną

 

Informacja i Rezerwacja miejsc na zimowisko

508-194-663

domeuropy@lubelskie.pl