Oko w oko z naturą w gminie Bychawa

2014-10-15 folder ekoBychawa 550
EkoBYCHAWA dbam o swoje miejsce na Ziemi to nowy przyrodniczy informator o gminie Bychawa wydany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Oprócz rozdziału będącego charakterystyką środowiska przyrodniczego gminy Bychawa, zawiera również część edukacyjną: przewodnik jak segregować śmieci i co robić w gospodarstwie domowym z tzw. odpadami nietypowymi. Jest też część podsumowująca zorganizowane w ramach projektu „Dbam o swoje miejsce na Ziemi” konkursy – muzyczny, plastyczny i wiedzy ekologicznej.

Część przyrodnicza została napisana przez geografa i regionalistę Marka Kunę. Opisuje zasoby naturalne naszej gminy – budowę geologiczną, klimat, gleby, wody i niezwykłe bogactwo gatunkowe flory i fauny u nas występującej. Publikacja ma ładną, kolorową szatę graficzną i jest bogato zilustrowana fotografiami ze zbiorów Urzędu Miejskiego. Są to piękne krajobrazy (warto zwrócić uwagę na niepublikowane dotąd nietypowe zdjęcie ruin zamku), osobliwości florystyczne (np. iglicznia trójcierniowa w Zaraszowie) i ciekawostki ze świata zwierząt, np. 27-kilogamowy sum z Bychawy.

info:

rozmiar: 20×20 cm
ilość stron: 24
nakład: 2000 szt. 
wydawca: Gmina Bychawa
ISBN: 978-83-931474-2-7
 
Fragmenty:

(..) Całość omawianego obszaru leży w dorzeczu Bystrzycy, lewego dopływu Wieprza. Najważniejszymi ciekami wodnymi są rzeczki: Kosarzewka – dł. ok. 19 km oraz uchodząca do niej w Bychawie Gałęzówka – dawniej dł. ok. 7 km, obecnie górny bieg pozostaje suchy. Kosarzewkę zasila kilka niewielkich strumieni wysychających podczas upalnego lata. Ubóstwo wód powierzchniowych rekompensują obfite wody podziemne zmagazynowane w spękanych skałach węglanowych. Tworzą one warstwę wodonośną o miąższości 150-200 m dającą wodę o znakomitej czystości i smaku, aczkolwiek twardą. Wody podziemne Wyniosłości Giełczewskiej stanowią istotne bogactwo naturalne i należą do strategicznych zasobów o znaczeniu krajowym chronionych w systemie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Strona 3.
(…) W miejscowościach położonych na południe od Bychawy częściej występują letnie burze z piorunami oraz opady gradu. Kilkakrotnie obserwowano wystąpienie trąb powietrznych czyniących znaczne szkody. Zespół cech geomorfologicznych – wąskie doliny – klimatycznych – nagłe przyjście wiosny, przy długo zalegającej pokrywie śnieżnej, owocuje zjawiskami hydrologicznymi, jakimi są wiosenne powodzie. W ciągu ostatniego 20-lecia odnotowano trzy takie zdarzenia, dawniej było to zjawisko nagminne. Podobnie jest z letnimi wylewami rzek, spowodowanymi ulewnymi opadami. Często są to zjawiska lokalne, ograniczone do jednej doliny. Wiatry południowe, wiejące w przejściowych porach roku, osiągają w okolicach Bychawy duże prędkości, co wydaje się być związane z bliskością krawędzi Roztocza, działające jak bariera górska. (…) Strona 5.
(…) środowisku roślinnemu towarzyszy bogaty świat zwierząt. Największymi ssakami dziko żyjącymi i stale zamieszkującymi okolicę są sarny. Szczególnie imponujący jest widok „chmary” tych zwierząt przebiegających zaśnieżoną równinę. Zimowe stada liczą nawet po 20-30 sztuk. Nie zdziwmy się, gdy przypadkiem natkniemy się na watahę dzików lub majestatycznego łosia. Zdarza się, że zwierzęta mieszkające w nieodległych kompleksach leśnych Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego lub okolic Lublina zabłądzą na nasze tereny. Strona 9
 
Publikacja jest bezpłatna. Otrzymają ją wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy. Dostępna w Urzędzie Miejskim w Bychawie i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie.

 
 
2014-10-15 folder ekoBychawa pasek 400