Fundacja „AirBag” Bezpieczeństwo i Edukacja realizacje projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” pod nazwą „Wsparcie dla rozwoju systemu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

Czas trwania projektu 2015-06-01 – 2015-09-30.

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Partnerzy: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , Gmina Zwierzyniec oraz Apis. S.A. Realizacja projektu polega na wsparciu rozwoju poprzez dofinansowanie nowo założonej organizacji pozarządowej jaką jest Fundacja „AirBag”. Siedziba Fundacji, która została założona 10.04.2014r.,  mieści się w Bychawie. Cele Fundacji to przede wszystkim:

1. Propagowanie i upowszechnianie wszelkich działań edukacyjno – oświatowo – wychowawczych poprawiających bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

2. Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu brd: szkoleń, wykładów, warsztatów i innych form samokształcenia.

3. Aktywowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz idei bezpiecznej jazdy przez zmotoryzowanych i bezpiecznego zachowania się pieszych.

4. Świadczenie pomocy psychologicznej, finansowej oraz prawnej ofiarom wypadków komunikacyjnych.

5. Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone zajęcia warsztatowe  dla dzieci bychawskiej szkoły podstawowej obejmujące dzieci z klas 1-6 oraz ich rodziców. Spotkania odbędą się dwa razy, każde trwające dwie godziny lekcyjne. Będzie to miało miejsce w miesiącu wrześniu a dokładny termin zostanie podany na plakatach promocyjnych.  Przewiduje się część teoretyczną, gdzie przekazana wiedza o zagrożeniach wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym w rezultacie ma na celu pokazanie, jak unikać wszelkich zagrożeń oraz uczyć podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

 

Kompleksowe cykle szkoleń i wykładów skierowane do najmłodszych dzieci – zaowocują w przyszłości większą świadomością społeczną a to przełoży się na zmniejszenie ilości wypadków drogowych i wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach. Część praktyczna – kierowana do rodziców- obejmować będzie w szczególności zajęcia z wykorzystaniem alkogogli . Umożliwią one pokazanie kierowcom jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej, która wsiada za kierownicę samochodu. Pozwoli to pokazać, że myślenie i postrzeganie wielu osób- iż po małej dawce alkoholu kierowca zachowuje się tak samo jak w stanie trzeźwości – jest całkowicie błędne.

 

Przeprowadzone zajęcia praktyczne i teoretyczne będą oddziaływały na ochronę życia i zdrowia społeczności bychawskiej przed zagrożeniami w ruchu drogowym poprzez zapobieganie wypadkom. Szkolenia i wykłady prowadzić będą do uzyskania w użytkownikach dróg społecznej odpowiedzialności i dobrego przygotowania do uczestnictwa w ruchu drogowym.