Garść informacji dla KGW

10 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie miało miejsce spotkanie poświęcone działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak, a także reprezentanci bychawskich Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lublinie Kazimierz Gorczyca oraz Magdalena Gawlik pełnomocnik do spraw Kół Gospodyń Wiejskich poinformowali zebranych m.in. o tym, że na terenie powiatu lubelskiego powstało 85 Kół Gospodyń Wiejskich, w tym aż 11 to KGW z terenu gminy Bychawa. Ponadto wyjaśnili kwestie formalne, przepisy i terminy jakich KGW powinny przestrzegać. Obecne na sali przedstawicielki nowopowstałych organizacji otrzymały również komplety podstawowych dokumentów. Jako kolejna głos zabrała skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak, która omówiła m.in. źródła pozyskiwania środków finansowych na działalność KGW oraz kwestie dotyczące rozliczeń z urzędem skarbowym. Kilka słów poświęciła także zagadnieniom finansowym tyczącym się, licznych na terenie naszej gminy, organizacji pozarządowych.

Poniżej zostały zamieszczone dane kontaktowe do pełnomocnika do spraw Kół Gospodyń Wiejskich:

Magdalena Gawlik

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie

Elizówka 65C k/Lublina

21-003 Ciecierzyn

tel. 81 531 30 60