„Głos Ziemi Bychawskiej” – lokalna gazeta

image_pdfimage_print

 

2015-03-11 logo GZB 550

„Głos Ziemi Bychawskiej” to bezpłatny miesięcznik lokalny wydawany przez Gminę Bychawa od 18 kwietnia 1996 roku. Dlaczego akurat ta nazwa? Twórcy pisma argumentowali: GŁOS – chcemy być bardziej wyczuleni i otwarci na wszelkie sygnały, ZIEMI – podkreślamy, że gazeta powinna stać się pismem całej gminy, BYCHAWSKIEJ – uważamy, że Bychawa powinna pełnić rolę naturalnego centrum regionalnego.

Gazeta kilkakrotnie zmieniała winietę, format, objętość i nakład, ulegał zmianom skład osobowy redakcji i zmieniali się naczelni. Warto przypomnieć osoby, które przez pełniły tę funkcję. Byli to: Eugeniusz Góra, Grzegorz Bartoszek, Ewa Kilian, Piotr Barszcz, Justyna Kałużna, Monika Strzelec, Małgorzata Trzcińska, Ilona Fijołek-Mituła, Monika Głazik.

 

Publikacja papierowa: 1 dzień po publikacji na stronie internetowej

Częstotliwość: średnio 8 publikacji na rok

Objętość: 1636 stron

Format: A4

Nakład: 2000 egz.

ISSN: 1429-1932

Wydawca: Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa

Redaktor naczelna: Sylwia Paćkowska, podinspektor Urzędu Miejskiego w Bychawie

Grafik: Marek Matysek, podinspektor Urzędu Miejskiego w Bychawie

Adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1, pok. nr 4

Dyżury redakcji: pon. – pt. godz. 7.30-15.30

Tel. 815 660 144, 815 660 004 wew. 46 

E-mail: gazeta@bychawa.pl 

Materiały: tekst + zdjecie z opisem w nazwie pliku i autorem tego zdjęcia

 

2015-08-07 gzb 600

 

Punkty kolportażu:

 

Bychawa

Księgarnia LUMER – 100 szt

Kiosk przy przystanku BUS – 100 szt.

Salonik prasowy w supermarkecie Stokrotka – 100 szt.

Salonik prasowy obok szpitala – 200 szt.

salonik prasowy przy ul. Partyzantów – 100 szt.

Miejska Biblioteka Publiczna – 100 szt.

Urząd Miejski (Punkt Obsługi Interesanta)

Redakcja „GZB”, tj. pok. nr 4 UM

 

Teren gminy

Sklepy spożywczo-przemysłowe w miejscowościach: Stara Wieś, Bychawka, Wola Gałęzowska, Osowa, Gałęzów, Olszowiec – 30 szt. na punkt

Sołtysi – po 5 szt. 

 

Nasi stali społeczni autorzy i korespondenci:

m.in. Maria Dębowczyk, Barbara Cywińska, Aleksander Kryska, Elżbieta Winiarczyk, Marek Kuna, Jakub Kuna, Teresa Tracz, Mirosław Grzesiak, Agnieszka Sobaszek, Elżbieta Sobaszek, Monika Widomska, Tomasz Hanaj i inni.

W redakcji dostępne są wszystkie numery archiwalne gazety. Zapraszamy do odwiedzin!  

W formie elektronicznej na stronie www.bychawa.pl zamieszczone są numery archiwalne od 2003 roku.


Gazetę od 2015 roku, można spotkać na portalu

2015-08-07 issuu 100

http://issuu.com/gosziemibychawskiej