Gazyfikacja miasta i gminy Bychawa: brak zgód niektórych mieszkańców

image_pdfimage_print

Od wielu miesięcy trwają na terenie gminy prace projektowe nad zadaniem „Gazyfikacja terenu miasta i gminy Bychawa”. Niestety, dziwna wydaje się postawa mieszkańców niektórych osiedli Bychawy, którzy przez niewyrażanie zgody na poprowadzenie gazociągu mogą doprowadzić nawet do upadku inwestycji.

 2013-03-26 gaz

Gazyfikacja w pierwszym etapie obejmuje 23,0 km gazociągu tranzytowego doprowadzającego gaz na teren gminy Bychawa od miasta Lublin, budowę gazowych stacji redukcyjnych w Lublinie i w Wandzinie oraz sieci rozdzielczej po mieście Bychawa o długości ok. 21,6 km. Pozostałe miejscowości gminy Bychawa gazyfikowane będą w następnych etapach, co zapewni zaprojektowanie odpowiednich średnic gazociągów w mieście Bychawa.

 

Aktualnie prace skoncentrowane są na uzyskaniu niezbędnej decyzji środowiskowej oraz pozyskiwaniu zgody od właścicieli nieruchomości na wejście z gazociągami na teren ich parcel. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony i jest w trakcie rozpatrywania przez stosowne urzędy, natomiast biuro projektowe spotyka się z bardzo dużymi trudnościami przy pozyskiwaniu zgody właścicieli na wejście w teren z projektowanymi gazociągami. Szczególnie dziwna wydaje się postawa mieszkańców niektórych osiedli miasta Bychawa, którzy przez niewyrażanie zgody na poprowadzenie gazociągu przez swoje posesje praktycznie mogą doprowadzić do zaniechania przez inwestora budowy tej sieci na ich terenie, a co za tym idzie, pozbawienie możliwości korzystania z paliwa gazowego siebie i swoich bliższych i dalszych sąsiadów, szczególnie, że ujęte w umowie pierwotnie przewidywane do budowy sieci gazowe w rzeczywistości po wyznaczeniu trasy w terenie są znacznie dłuższe. Należy przy tym wziąć pod rozwagę fakt, iż gazociągi projektowane są po terenach prywatnych właścicieli głównie tylko tam, gdzie nie ma możliwości poprowadzenia ich po terenach miejskich, choćby ze względu na istniejące tam inne uzbrojenie terenu (np. wodociąg, kanalizacja, energetyka itp.) lub inne przeszkody natury technicznej.
Przypomnieć należy również o możliwości zaprojektowania i wykonania przyłączy gazowych razem z siecią gazową dla tych mieszkańców, którzy spełnią określone prawem energetycznym warunki. Do tej pory chęć przyłączenia się do sieci gazowej w pierwszej kolejności wyraziło około 170 mieszkańców, co jest niewielką liczbą w stosunku do całkowitej ilości posesji, które mogą być do sieci gazowej przyłączone.

 

W imieniu Inwestora gazyfikacji Bychawy zwracamy się do Mieszkańców miasta o pilne zgłaszanie chęci przyłączenia swoich posesji do sieci gazowej.
Zgłoszenia prosimy dokonywać do Biura Projektowego „H-GAZ” pod numerami telefonów: Jarosław WOŁOSZYN tel. 506 219 973, Wojciech PLUTA tel. 797 704 660 oraz 17 858 54 06.
Po zgłoszeniu skontaktują się z Państwem przedstawiciele Biura w celu wyznaczenia miejsca montażu skrzynki gazowej i dopełnienia stosownych formalności.
Zgłoszeń można dokonywać też w Urzędzie Miejskim w Bychawie.
Przypominamy również, że zaprojektowanie przyłącza gazowego nie wiąże się w chwili obecnej z żadnymi kosztami z państwa strony i rozliczane będzie w ramach przewidzianej taryfą opłaty przyłączeniowej ustalanej w zawieranej umowie o przyłączenie.

Biuro Projektowe „H-GAZ”