Głos Ziemi Bychawskiej nr 296 (8/2018) – grudzień

w numerze:

SAMORZĄD

4 Komisje Rady Miejskiej w Bychawie
4 Radni Rady Miejskiej w Bychawie VIII kadencji
4 Z ostatniej sesji RM w Bychawie
5 W styczniu wybieramy sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli
6 Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego
6 Inwestycje w gminie Bychawa
6 Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne ma nowego prezesa
8 Wybrano bożonarodzeniową kartkę pocztową gminy Bychawa!
10 Mieszkańcy pytają
10 Odśnieżanie dróg w gminie Bychawa

MIESZKAŃCY

11 Monika A. Oleksa „Tylko morze zapamięta” – promocja powieści
11 Piotr Wojtaś odznaczony medalem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych
12 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Bychawy
12 II Pływackie Zawody Rodzinne
12 Gość Oczekiwany – spektakl w wykonaniu Akademii Młodzieżowej
13 Osiągnięcia Uczniowskiego Klubu Pływackiego z Bychawy
14 Rozmowa z Magdaleną Gąbką, dla której wspinanie stało się pasją i drogą ku marzeniom

GŁOS REGIONALISTÓW

16 Losy ziemiańskich rodów Turowskich i Urbańskich na podstawie spisanych wspomnień ich potomków
18 Przypomnijmy, to co zapomniane!

SZKOŁY

19 IX Konkurs Recytatorski Poezji Partiotycznej
19 Turniej Rodzinny w tenisie stołowym

20 KOLĘDOWANIE PRZY SZOPIE – plakat