Głos Ziemi Bychawskiej nr 302 (6/2019) – październik

W numerze:

SAMORZĄD

3 Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
3 Urząd w remoncie
3 Pomoc suszowa – przyjmowanie wniosków od 3 października
4 Inwestycyjnie w gminie Bychawa
4 Światłowód w gminie Bychawa
5 Mieszkańcy pytają
6 Transport w Gminie Bychawa
8 Dożynki Gminne 2019
9 Poemat o Wandzinie (panegiryk dożynkowy)
10 IX Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza Bychawy
10 Pojedyncze srebro i podwójny brąz dla Gminy Bychawa – Dożynki Wojewódzkie 2019
10 Wybrano najpiękniejsze ogrody gminy Bychawa!
12 Wspomnienie z wakacji
12 Nowelo, otwórz się!

MIESZKAŃCY

14 Nowe twarze w bychawskiej oświacie
14 Rozmowa z nowym komendantem Komisariatu Policji w Bychawie
16 Ognisko z Pieśnią Patriotyczną 2019
16 Uczniowski Klub Pływacki Bychawa
16 Festyn Rodzinny „Poznaj smaki naszych ziem”
17 Konferencja z okazji Święta Wojska Polskiego
18 Z dniem 27 września 2019 roku funkcję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie przestała pełnić Teresa Szopa
18 Gmina Bychawa na XXI Lubelskim Święcie Chleba
w Muzeum Wsi Lubelskiej
18 45 lat bychawskiego Klubu Seniora
19 II wojna światowa bolesnym doświadczeniem narodu polskiego
20 Letnie wspomnienia bychawskiego ŚDS-u
20 Pisarka z Bychawy
21 Zaproszenie na spektakl – Dziady cz. III

GŁOS REGIONALISTÓW

22 II cz. wspomnień Jacka Stańczaka, syna Kazimierza i Pelagii (z domu Michalskiej) Stańczaków