Gmina Bychawa jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Jest to dokument strategiczny opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj.:

  • redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej,
  • poprawy jakości powietrza.

 

Prawidłowo sporządzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Bychawa i podmiotów działających na tym obszarze w uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych europejskich, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 czy PROW 2014-2020.

 

W związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bychawa zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarstw domowych, rolnych oraz lokalnych przedsiębiorców. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację do rekomendacji i wdrożenia przez Urząd Miejski wskazanych przez Państwa działań inwestycyjnych.

 

Ankieta dla gospodarstw domowych

https://docs.google.com/forms/d/1Y5DnhCmnVOFofutIRuFclluDLZ4R1AwCFZpAsZi4Cds/viewform

 

Ankieta dla gospodarstw rolnych:

https://docs.google.com/forms/d/1MOcIe3gqffaJC5vhCk8_-vJsr7LpuQlLh5dO9UdNKsE/viewform

 

Ankieta dla przedsiębiorców:

https://docs.google.com/forms/d/1q0ebXj5XfA2m1vxPvXB7pRNZAAaLDiT0eHWYpv1MmlU/viewform

 

Zapraszamy do uzupełnienia powyższych ankiet do dnia 30.11.2015 r.