Gmina Bychawa podpisała umowę na zakup komputerów do zdalnego kształcenia.

Drukuj artykuł

W ramach Konkursu Grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Bychawa otrzymała grant w wysokości 69 990,90 zł na zakup 30 komputerów przenośnych dla szkół.

Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu.

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Zakupione komputery ułatwią naukę na odległość.