Gmina Bychawa podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Bychawa – Romanów. 6 kilometrów za 6,8 miliona złotych

image_pdfimage_print

link do mapy poglądowej: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1iWoJj8eLNUi3fmzdvXtpMCSLhG8vhhw&usp=sharing

Gmina Bychawa podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, warunków życia mieszkańców oraz poprawa dostępności do usług publicznych i miejsc pracy poprzez przebudowę nawierzchni dróg powiatowych nr 2284L i 2285L o długości 4 371 metrów bieżących oraz skrócenie czasu przejazdu poprzez budowę nowej nawierzchni. Przebudowa drogi przyczyni się do polepszenia dojazdu do dróg wojewódzkich nr 835 i 834 oraz do obiektów użyteczności i gospodarstw rolnych. Realizacja przedmiotowego zadania planowana jest w latach 2023 – 2024.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 889 628,12 zł

Kwota dofinansowania z funduszy unijnych wynosi: 3 446 648,00 zł


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez Urząd Miejski w Bychawie Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020