Gmina Bychawa przekazała 39 komputerów do zdalnego kształcenia dla szkół.

image_pdfimage_print

W ramach Konkursu Grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Gmina Bychawa zakupiła 39 komputerów przenośnych dla 4 szkół podstawowych z terenu gminy.

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce otrzymała 9 komputerów

Szkoła Podstawowa w Bychawie otrzymała 15 komputerów

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi im. Franciszka Lebiedy otrzymała 6 komputerów

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej im. Zofii Przewłockiej otrzymała 9 komputerów

Komputery będą wykorzystywane do zdalnego nauczania. Dyrektorzy szkół będą decydowali, ile komputerów udostępnią uczniom, a ile przeznaczą dla nauczycieli.