Gmina Bychawa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zakup węgla

Już od poniedziałku tj. 7 listopada 2022r. mieszkańcy gminy Bychawa mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie można złożyć w następujący sposób:

– pisemnie w Urzędzie Miejskim w Bychawie w Punkcie Obsługi Interesanta,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerami: 81 5660 087

wew 39, wew. 21.

Uwaga!

Mieszkańcy, którzy wcześniej zadeklarowali chęć zakupu węgla zapisując się w Urzędzie Miejskim w Bychawie, aby zakupić węgiel po preferencyjnej cenie muszą złożyć wniosek w formie pisemnej lub elektronicznie.

ZAŁACZNIK: