Gmina Bychawa – Sprzątamy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach

image_pdfimage_print

W ramach tego działania uprzątnięty został obszar całego rezerwatu będącego formą ochrony przyrody zlokalizowanego na terenie gminy Bychawa ze śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Uczestnicy akcji zostali wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz worki na odpady. W miarę możliwości odpady były odpowiednio segregowane na miejscu zbierania i wrzucane do worków w kolorach odpowiadających zbieranej frakcji odpadów (żółty, zielony).

W akcję włączyło się ok 675 osób w tym ok 645 uczniów.

W dniu 23 kwietnia 2022 r. w akcji uczestniczyli druhowie OSP Gałęzów Kolonia Druga, OSP Olszowiec, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bychawie.

W dnia 25, 26, 27 kwietnia przeprowadzono akcję sprzątania, w której czynny udział brali nauczyciel i uczniowie następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Bychawie (ilość osób ok. 220),

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej (ilość osób ok. 85),

3. Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej (ilość osób ok. 110),

4. Zespół Szkół im. ks. A Kwiatkowskiego w Bychawie” (ilość osób ok. 80),

5. Szkoła Podstawowa w Zaraszowie (ilość osób ok. 120),

6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie (ilość osób 10),

7. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie (ilość osób ok. 20).

W akcji „Sprzątanie gmin z ZZOKem” w dniu 26 kwietnia 2022 r. brali również udział podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, którzy wraz z uczniami Zespołu Szkół im. ks. A Kwiatkowskiego w Bychawie uprzątnęli teren położony wokół ruiny zamku w Bychawie. W ramach w/w akcji uczniowie wraz z opiekunami sprzątali tereny przyległe do szkół oraz znajdujące się w okolicy placówek, które wymagały uporządkowania.

Łącznie zebrano 2,240 Mg odpadów

Dashboard 5

ZZOK w Bełżycach

Związek PROEKOB zrzesza 15 gmin: Bełżyce, Bychawę, Chodel, Jabłonną, Jastków, Józefów nad Wisłą, Konopnicę, Krzczonów, Łaziska, Nałęczów, Opole Lubelskie, Poniatową, Wojciechów, Wysokie i Zakrzew. Celem zrzeszenia jest wspólna gospodarka odpadami. Z inicjatywy związku PROEKOB w 2013 rozpoczęto budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach przy ulicy Przemysłowej 35A. Pierwsze odpady komunalne trafiły do ZZOK w 2014 roku. Obecnie ZZOK przetwarza około 2 tysięcy ton odpadów miesięcznie z 15 gmin.

załącznik: