Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 MAJA 2022 w Bychawie – zdjęcia i wideo

W uroczystościach upamiętniających 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięło udział wielu bychawian, którzy wreszcie – po dwóch latach utrudnień związanych z epidemią koronawirusa – mogli uczestniczyć we wspólnym świętowaniu.

Uroczystości rozpoczęły się w bychawskim kościele parafialnym, gdzie przed mszą świętą w intencji Ojczyzny, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie przedstawili bardzo bogatą część artystyczną. Po mszy bychawianie udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tuż po tym jak wybrzmiały ostatnie dźwięki Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki” głos zabrał Burmistrz Bychawy Janusz Urban, który w swoim przemówieniu skupił się na sensie i treści obchodzonego święta. W trzeciomajowych uroczystościach wzięły udział liczne delegacje ze sztandarami oraz dziękczynnymi wiązankami. Również reprezentacja bychawskiego samorządu z Burmistrzem Bychawy Januszem Urbanem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bychawie Grzegorzem Szaconiem, Sekretarz Gminy Bychawa Jolantą Cajzer oraz Skarbnik Gminy Bychawa Elżbietą Dworak złożyła wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie uświetniły występy artystyczne w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego „Podkowiaki” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”. Na koniec Burmistrz Bychawy zapraszając wszystkich zebranych na tradycyjny słodki poczęstunek w Złotej Lirze podziękował im za przybycie i współorganizację uroczystości.