Granice obwodu głosowania – Gmina Bychawa – Wybory 2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

z dnia 16 października 2014 roku

Na podstawie art. 16, art.61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania, uchwały Nr XL/264/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz uchwały Nr XLVI/300/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosownia w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Numer Obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Bychawa ulice: Antoniego Budnego, Mikołaja Pileckiego, Podzamcze, Zamkowa

Sołectwa: Gałęzów -Kolonia Pierwsza, Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pileckiego 20, Bychawa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Bychawa ulice: 11 Listopada, Fryderyka Chopina, Grodzany, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Lubelska, Podwale, Mikołaja Reja, Rynek, Sportowa, Stefana Batorego, Stanisława Wyspiańskiego

Samorządowe Przedszkole nr 1, ul. Partyzantów 3, Bychawa

3

Bychawa ulice: 1 Maja, Batalionów Chłopskich, Marii Dąbrowskiej, Aleksandra Fredry, Marii Konopnickiej, Kajetana Koźmiana, Księdza Dominika Maja, Księdza Antoniego Kwiatkowskiego, Piotra Ściegiennego, Kornela Makuszyńskiego, Elizy Orzeszkowej, Partyzantów, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Szkolna, Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8, Bychawa

4

Bychawa ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego nieparzyste od nr 1-55A

Urząd Miejski ( sala konferencyjna), ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, Bychawa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Bychawa ulice: Armii Krajowej, Jarosława Dąbrowskiego, Piękna, Macieja Rataja, Karola Świerczewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego nieparzyste od nr 57 do końca

Bychawskie Centrum Kultury, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, Bychawa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Bychawa ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Generała Władysława Andersa, Generała Grota -Roweckiego, Generała Władysława Sikorskiego, Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Marszałka Józefa Piłsudskiego parzyste od nr 2 do końca

Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81, Bychawa

7

Bychawa ulice: Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Spokojna, Wandzin, Marysin, Zadębie

Sołectwa: Marysin, Wandzin, Zadębie

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., ul. Rataja 6, Bychawa

8

Sołectwa: Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Wincentówek, Zdrapy

Centrum Kultury Wiejskiej, Bychawka Druga 113

9

Sołectwa: Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia- Kolonia,

Szkoła Podstawowa im. K. Koźmiana, Bychawka Druga-Kolonia 75

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Sołectwa: Osowa, Osowa-Kolonia, Wola Duża-Kolonia

Budynek szkolny, Osowa 61

11

Sołectwa: Kosarzew Dolny-Kolonia, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, Romanów, Wola Duża

Remiza OSP, Olszowiec 10

12

Sołectwa: Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga

Centrum Kultury Wiejskiej,  Gałęzów 24

13

Sołectwa: Józwów, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Kowersk

Szkoła Podstawowa, Wola Gałęzowska 116 a

14

Sołectwa: Stara Wieś Druga, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Trzecia

Szkoła Podstawowa, Stara Wieś Druga 55

15

Sołectwa: Skawinek, Urszulin, Zaraszów, Zaraszów-Kolonia

Budynek szkolny, Zaraszów 64

16

Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Szpital Powiatowy SP ZOZ, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26/28/30, Bychawa

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania t.j. 16 listopada 2014 r. w godz. od 7.00 do 21.00.

 

Ponadto podaję do publicznej wiadomości, że wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a, jeżeli zgłosi do Urzędu Miejskiego w Bychawie zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do 21 dnia przed dniem wyborów t.j. do dnia 26 października 2014 r. Wszystkie stałe obwody głosowania są przeznaczone do głosowania korespondencyjnego.  

Jednocześnie informuję o możliwości głosowania przez pełnomocnika. W terminie do dnia 7 listopada 2014 r. wyborca niepełnosprawny powinien złożyć do Burmistrza Bychawy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban