GUS: od 1 do 28 czerwca 2020 r. badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie
pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badania-rolnicze/

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju i analizy zmian w produkcji zwierzęcej. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Zależy nam na tym, by mieszkańcy odwiedzający Urząd lub korzystający z jego serwisu internetowego mogli zapoznać się z informacją na temat badań rolniczych. Więcej informacji na ich temat, metod realizacji oraz
weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów jest na stronie internetowej GUS:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/