Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2018

3 stycznia 2018 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2018.
2. Ustalenie planu pracy Komisji za rok 2018 r.
3. Sprawy bieżące.

3 stycznia 2018 r. (środa) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2018.
2. Ustalenie planu pracy Komisji za rok 2018 r.
3. Sprawy bieżące.

5 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2018.
3. Ustalenie planu pracy Komisji za rok 2018 r.
4. Sprawy bieżące.

5 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2018.
2. Ustalenie planu pracy Komisji za rok 2018 r.
3. Sprawy bieżące.

8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2018.
2. Ustalenie planu pracy Komisji za rok 2018 r.
3. Sprawy bieżące.

9 stycznia 2018 r. (wtorek) godz. 8.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2018.
2. Ustalenie planu pracy Komisji za rok 2018 r.
3. Sprawy bieżące.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Pietrzak

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.