Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 17 stycznia, 19 stycznia, 22 stycznia 2024 r.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 17 stycznia 2024 r. (środa) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2024.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2024.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 17 stycznia 2024 r. (środa) godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2024.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2024.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw oświaty – 19 stycznia 2024 r. (piątek) godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2024.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2024.
 3. Analiza wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 19 stycznia 2024 r. (piątek) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2024.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2024.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek) godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2024.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2024.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.