Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 20 maja 2024 r.

image_pdfimage_print

Komisja rewizyjna – 20 maja 2024 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji rewizyjnej.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bychawa za rok 2023.
4. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bychawy.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zakończenie obrad.