Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 29-30 października

image_pdfimage_print
29 października 2014 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty (pokój obok sali konferencyjnej)
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
2. Sprawy bieżące.

29 października 2014 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej (pokój obok sali konferencyjnej)
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
b) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
c) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”.
2. Sprawy bieżące.
29 października 2014 r. (środa) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy (pokój obok sali konferencyjnej)
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa.
3. Sprawy bieżące.
 
30 października 2014r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
b) Sprawy bieżące.
 
30 października 2014r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2015 rok,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2. Założenia do projektu budżetu gminy na 2015 rok.
3. Sprawy bieżące.