Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 22-25 września

image_pdfimage_print
22 września 2014 r. (poniedziałek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.
22 września 2014 r. (poniedziałek) godz. 1430 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Współpraca z gminą partnerską.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
3. Sprawy bieżące.
 
25 września 2014 r. (czwartek) godz. 1330 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Bychawy.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
b) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
3. Sprawy bieżące.
 
25 września 2014r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
d) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Gminie Zakrzew.
2. Sprawy bieżące.