Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 24-26 kwietnia 2012

24 kwietnia 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

25 kwietnia 2012r. (środa) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Chcę i potrafię” dla Gminy Bychawa na 2012 rok.
3. Sprawy bieżące.

25 kwietnia 2012r. (środa) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
b) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
c) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
d) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
e) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
f) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
g) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
h) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
i) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”.
2. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.
3. Sprawy bieżące.

26 kwietnia 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020”,
b) wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne”.
2. Sprawy bieżące.

26 kwietnia 2012r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.