Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 26 czerwca 2024 r.

image_pdfimage_print

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 26 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
3. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2023 rok.
4. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2023 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zakończenie obrad.


Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 26 czerwca 2024 r. (środa) godz. 10:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
3. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2023 rok.
4. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2024 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zakończenie obrad.


Komisja do spraw oświaty 26 czerwca 2024 r. (środa) godz. 11:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.
4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2023 rok.
5. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2024 r.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zakończenie obrad.


Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 czerwca 2024 r. (środa) godz. 12.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
b) Regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Bychawa.
3. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2023 rok.
4. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2024 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zakończenie obrad.


Komisja do spraw budżetu i finansów – 26 czerwca 2024 r. (środa) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
b) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
c) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
3. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2023 rok.
4. Sprawozdanie z prac komisji za I półrocze 2024 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zakończenie obrad.