Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 28 maja 2024 r.

image_pdfimage_print

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 28 maja 2024 r. (wtorek) godz. 11:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zakończenie obrad.


Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 28 maja 2024 r. (wtorek) godz. 12:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zakończenie obrad.


Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 28 maja 2024 r. (wtorek) godz. 12.45

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Bychawa a Powiatem Lubelskim,
e) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bychawa do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach,
f) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zakończenie obrad.


Komisja do spraw budżetu i finansów – 28 maja 2024 r. (wtorek) godz. 13.45

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zakończenie obrad.