Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 28 września 2022 r. (środa) godz. 13.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2625/1 położona przy ul. Polnej w Bychawie oraz działka nr ew. 60 położona w miejscowości Łęczyca, gmina Bychawa,
  c) zmieniająca uchwałę Nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i zasad korzystania z nich.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 28 września 2022 r. (środa) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja rewizyjna – 30 września 2022 r. (piątek) godz. 9.00 (Bychawskie Centrum Kultury)
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola problemowa realizacji zaleceń wynikających z audytu przeprowadzonego w Bychawskim Centrum Kultury.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.