Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2013

image_pdfimage_print

25 czerwiec 2013r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
2. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2013r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie boiska Orlik i organizacja zajęć sportowych w okresie wakacyjnym oraz potrzeby związane z wyposażeniem.
2. Sprawy bieżące.

 

27 czerwca 2013r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Bychawa,
c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Piłsudskiego- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 470/3, 1445/1, 478/1, 478/2, 481/3, 479, 529/1 i 1338; przy ul. Mickiewicza- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 529/2, 1452, 547, 1449, 549/1, 549/2, 549/3, 553/1, 553/3; przy ul. Rataja- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 491/1 i 487; przy ul. Pięknej- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 500/3 oraz przy ul. Reymonta- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 630/7, położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto.
2. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
3. Sprawy bieżące.

 

27 czerwca 2013r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2. Sprawy bieżące.