Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2013

 

12 grudnia 2013r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.

12 grudnia 2013r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.

13 grudnia 2013r. (piątek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.

16 grudnia 2013r. (poniedziałek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych
i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.

17 grudnia 2013r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.

18 grudnia 2013r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.