Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2019

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
 4. przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019 – 2020” realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. współpracy między Gminą Bychawa a Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Prużanie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw oświaty – 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2019/2020.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek)  godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.