Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2020

image_pdfimage_print

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 16 grudnia 2020 r. (środa) godz. 10.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach:
 2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,
 3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
 4. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 16 grudnia 2020 r. (środa) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. regulaminu korzystania z parków miejskich w mieście Bychawa,
 3. Ocena realizacji usług komunalnych.
 4. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 16 grudnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 4. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy  bieżące.