Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2022

image_pdfimage_print

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji –  28 grudnia 2022 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie uczczenia Konstytucji Marcowej.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty – 28 grudnia 2022 r. (środa) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Bychawa uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 28 grudnia 2022 r. (środa) godz. 12.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 28 grudnia 2022 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  b) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie komisji do spraw:

 • komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
 • oświaty
 • inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej
 • pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
 • budżetu i finansów

28 grudnia 2022 r. (środa) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030”
 2. Sprawozdania z prac komisji za II półrocze 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 4. Sprawy bieżące.