Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2016

28 kwietnia 2016r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu dróg gminnych.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1415 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego.
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń