Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 13.30
Porządek posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 2. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 14.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące