Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2012

image_pdfimage_print

26 listopada 2012r. (poniedziałek) godz. 10.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
 3. Sprawy bieżące.

 

26 listopada 2012r. (poniedziałek) godz. 1430  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa.
 2. Ocena realizacji usług komunalnych.
 3. Sprawy bieżące.

 

27 listopada 2012r. (wtorek) godz. 1330 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 4. Sprawy bieżące.

 

29 listopada 2012r. (czwartek); godz. 1100 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości.
 4. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
 5. Sprawy bieżące.

 

29 listopada 2012r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
 2. Sprawy bieżące.