Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2019

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 27 listopada 2019 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 27 listopada 2019 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
 2. Ocena realizacji usług komunalnych.
 3. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 27 listopada 2019 r. (środa) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.