Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2022

Komisja do spraw budżetu i finansów – 8 listopada 2022 r. (wtorek) godz. 8.00

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
    a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy bieżące.