Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2013

image_pdfimage_print

26 lutego 2013r. (wtorek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa,
gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.
b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2013 r.
c) ustalenia regulaminów targowisk.
2. Sprawy bieżące.

 

26 lutego 2013r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące

 

26 lutego 2013r. (wtorek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji
społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kalendarz imprez kulturalnych.
2. Sprawy bieżące.

 

27 lutego 2013r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013,
b) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bychawy.
2. Sprawy bieżące.

 

28 lutego 2013r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy
społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „W drodze do samodzielności” dla Gminy Bychawa na rok 2013 r.
2. Sprawy bieżące.