Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2015

image_pdfimage_print

25 lutego 2015 r. (środa)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2015.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2015.

3. Sprawy bieżące.

25 lutego 2015 r. (środa)  godz.  1200  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

b) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy bieżące.

26 lutego 2015 r. (czwartek)  godz.  1330  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bychawa.

2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady 

   Grzegorz Szacoń