Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2017

image_pdfimage_print

14 luty 2017 r. (wtorek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, Komunikacji społecznej.

2. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

 

14 luty 2017 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

16 luty 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

2. Sprawy bieżące.

 

16 lutego 2017 r. (czwartek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,

b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń