Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2021

image_pdfimage_print

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 24 marca 2021 r. (środa) godz. 12.15

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, komunikacji społecznej.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 24 marca 2021 r. (środa) godz. 13.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 3. obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 612/12, 612/20, 613/7 położone w miejscowości Bychawa,
 4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2021 roku,
 5. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bychawa.
 6. Analiza stanu dróg gminnych.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 8. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 24 marca 2021 r. (środa) godz. 14.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy,
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
 4. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
 5. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 7. Sprawy  bieżące.