Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie opiniujących projekt budżetu Gminy Bychawa na 2012 r.

image_pdfimage_print

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

16 stycznia 2012r. (poniedziałek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.

17 stycznia 2012r. (wtorek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2012.
3. Sprawy bieżące.

17 stycznia 2012r. (wtorek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat Funkcjonowania GZB, Komunikacji społecznej.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
3. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2012.
4. Sprawy bieżące.

18 stycznia 2012r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2012.
3. Sprawy bieżące.

23 stycznia 2012r. (poniedziałek) godz. 10.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2012.
3. Sprawy bieżące.

23 stycznia 2012r. (poniedziałek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2012.
3. Sprawy bieżące.

Wiceprzewodnicząca Rady
Alicja Dzwonowska