Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2013

image_pdfimage_print
29 października 2013r. (wtorek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
2. Sprawy bieżące.
 
29 października 2013r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa.
3. Sprawy bieżące.
 
31 października 2013r. (czwartek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
2. Sprawy bieżące.
 
31 października 2013r. (czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2014 rok,

b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

2. Założenia do projektu budżetu gminy na 2014 rok.
3. Sprawy bieżące.