Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2022

Komisja do spraw oświaty – 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2022/2023.
 2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego- objazd szkół.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 31 sierpnia 2022 r. (środa) godz. 13.45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 3. obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 655/10 położona w Bychawie przy ul. Polnej,
 4. wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Bychawa Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 31 sierpnia 2022 r. (środa) godz. 14.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
 3. zmieniająca w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.