Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2015

19 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

20 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

21 stycznia 2015r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych
i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

22 stycznia 2015r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

23 stycznia 2015r. (piątek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

23 stycznia 2015r. (piątek) godz. 14.30 i 26 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń