Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2016

image_pdfimage_print

18 stycznia 2016 r. (poniedziałek)  godz.  1400  posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy  (Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Bychawie , ul. Partyzantów 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2016.

2. Sprawy bieżące.

 

19 stycznia 2016 r. (wtorek)  godz.  1200  posiedzenie Komisji rewizyjnej   

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza wykorzystania środków w szkołach  na godziny dodatkowe od organu prowadzącego i organizację zastępstw  w placówkach  oświatowych.

2. Sprawy bieżące.

 

19 stycznia 2016 r. (wtorek)  godz.  1400 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2016.

 2. Sprawy bieżące.

 

20 stycznia 2016 r. (środa)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2016.

2. Sprawy bieżące.

 

21 stycznia 2016 r. (czwartek)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw  oświaty   

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2016.

2. Sprawy bieżące.

 

22 stycznia 2016 r. (piątek)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2016.

2. Sprawy bieżące.

 

25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) godz. 1300  posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2016.

2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń