Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2021

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 9.30

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy. Działania w zakresie szczepień przeciwko COVID-19.
 2. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2021.
 3. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2021.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw oświaty – 19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2021.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2021.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 20 stycznia 2021 r. (środa) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2021.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2021.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 20 stycznia 2021 r. (środa) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2021.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2021.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zbiornika wodnego zalew „Podzamcze” na okres powyżej trzech lat oraz odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy zbiornika wodnego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 21 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2021.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2021.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.