Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2015 r.

2 września 2015r. (środa) godz. 10.15 posiedzenie Komisji rewizyjnej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
2. Sprawy bieżące.

 

2 września 2015 r. (środa) godz. 10.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
b) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku
3. Sprawy bieżące.

 

2 września 2015r. (środa) godz. 11.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu mienia komunalnego ( informacja na temat komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Bychawa.
2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
3. Sprawy bieżące.

 

2 września 2015r. (środa) godz. 11.45 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
2. Sprawy bieżące.

 

2 września 2015r. (środa) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego
2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
3. Sprawy bieżące.

 

3 września 2015 r. (czwartek) godz. 13.15 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Mickiewicza – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 553/1, położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto.
2. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
3. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 rok
4. Sprawy bieżące.

 

3 września 2015 r. (czwartek) godz. 14.15 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
– zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
– zmian wieloletniej prognozy finansowej.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
3. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń